Projekty Architektury - Projekty Wnętrz

 

 

A r c h i t e k t u r a

__________________________________________________________________________

   

W n ę t r z a

__________________________________________________________________________

Wykonujemy pełną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z wymaganymi Prawem Budowlanym uzgodnieniami i pozwoleniami do danego projektu m.in.: opinia rzeczoznawcy d/s BHP, d/s higieniczno-sanitarnych, d/s p. pożarowych uzgodnienie projektu z Wydziałem Ochrony Środowiska, Zarządem Dróg Wojewódzkich, uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków.

Zajmujemy się także w imieniu inwestora pośrednictwem podczas procedury administracyjnej koniecznej do uzyskania wymaganych prawem budowlanym pozwoleń i uzgodnień.

ETAP I - Usługi formalne związane z pozwoleniem na budowę.

 • Sporządzamy wnioski o wydanie wypisów z Miejscowego Planu lub wydanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.
 • Sporządzamy wnioski oraz opracowania graficzne do wyłączenia działki z produkcji rolnej.
 • Załatwiamy formalności związane z wydaniem warunków technicznych na przyłączenie budynku do sieci zewnętrznych: gazu, wody, kanalizacji oraz energii elektrycznej.
 • Załatwiamy formalności związane ze sporządzeniem mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych

ETAP II – Proces projektowy.
Wykonujemy:

 • Kompletną dokumentację architektoniczno – budowlano- wykonawczą budynków
 • Ekspertyzy budowlane do celów rozbudowy lub przebudowy budynków
 • Projekty branżowe wszystkich instalacji wewnętrznych w budynkach
 • Projekty przyłączy do sieci zewnętrznych: wod-kan, gaz, energii elektrycznej
 • Projekty szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Projekty zjazdów z drogi na działkę
 • Projekty zagospodarowania działek budowlanych
 • Adaptację projektów gotowych oraz zmiany w projektach typowych

ETAP III – Uzgodnienia.

 • Uzgadniamy dokumentację projektową w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
 • Uzgadniamy trasy instalacji zewnętrznych oraz przyłączy z Lokalnymi Dostawcami Mediów
 • Uzgodnimy projekty zjazdów z Zarządcą Drogi
 • Uzgodnieniami projekty budowlane w zakresie rozwiązań architektonicznych z Urzędem Gminy (jeżeli jest taka konieczność)
 • Doprowadzamy do etapu uzyskania pozwolenia na budowę

ETAP IV – Kosztorysy i wyceny.
Sporządzamy:

 • Kosztorysy robót ogólnobudowlanych na potrzeby Inwestora
 • Kosztorysy robót budowlanych dla potrzeb bankowych.

Jako projektanci posiadamy niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniające do sporządzania projektów architektoniczno-budowlanych. Nasza pracownia współpracuje z firmami branżowymi w zakresie: konstrukcji, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz instalacji technologicznych dzięki temu szybko i fachowo rozwiązujemy problemy powstałe podczas tworzenia dokumentacji.

  Wnętrza projektowane przez nas powstają z dbałością o estetykę i optymalną funkcjonalność, duży nacisk kładziemy na detal oraz kreatywne odniesienie do współczesnych trendów. Pracujemy zawsze uwzględniając przewidziany budżet.

Projekty wnętrz opracowywane są w oparciu o precyzyjny wywiad dotyczący preferencji i potrzeb Klienta, tak aby każdy zrealizowany projekt aranżacji wnętrz odzwierciedlał osobowości użytkowników i w pełni go satysfakcjonował.

Każdy projekt powstaje we współpracy ze specjalistami wszystkich branż: konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych oraz elektrycznych,  dzięki czemu nasze projekty oferują najlepsze z możliwych rozwiązań.

Oferta pracowni obejmuje:

- projektowanie wnętrz (także mebli i zabudowy) przy pełnej otwartości na preferencje i sugestie Klienta

- projekty koncepcyjne

- projekty wykonawcze

- wizualizacje komputerowe

- współpracę z ekipami wykonawczymi

- realizacje "pod klucz" czyli zastępstwo inwestorskie

- działalność na terenie całej Polski

 

Kompleksowy projekt architektury wnętrz wykonujemy w następujących etapach:

 

1. Projekt koncepcyjny. Umawiamy się z Państwem na spotkanie w biurze, u Państwa lub na miejscu inwestycji -  ma to na celu poznanie Państwa potrzeb, preferencji, tak by przedstawione przez nas w kolejnych etapach pracy rozwiązania były optymalnie dopasowane do realnych potrzeb Inwestora.

Następnie na podstawie dostępnej dokumentacji architektonicznej lub własnej inwentaryzacji przygotowujemy koncepcję w postaci rzutów obrazujących układ funkcjonalny pomieszczeń i mebli oraz wizualizacji 3D, na których obrazujemy koncepcję kolorystyczną, materiałową, układ mebli, podłóg, sufitów podwieszanych i oświetlenia.

2. Projekt wykonawczy. Rozwijamy w nim opisany wyżej etap koncepcyjny, zawiera on zwymiarowane i opisane precyzyjnie rysunki techniczne układu ścian, mebli, podłóg, sufitów podwieszanych, lamp, punktów eletrycznych, teletechnicznych, C.O i wodnych , widoki ścian - faktury tynki strukturalne, tapety, kafelki, okładziny wszelkiego rodzaju i sztukaterie, dokładne projekty łazienek, projekty kominka, projekt kolorystyki, projekt mebli na stale związanych z projektowanymi pomieszczeniami (kuchnie, garderoby, łazienki), wybór pozostałych mebli niezbędnych do realizacji oraz wskazanie przykładowych miejsc ich zakupu, dobór wszelkich urządzeń AGD, osprzętu , lamp i mebli.

3. Nadzór autorski. Oznacza kontrolę zgodności wykonania z projektem w trakcie wizyt na miejscu inwestycji (o wszelkich niezgodnościach Inwestor jest niezwłocznie przez nas informowany).

Spotkania z poszczególnymi wykonawcami w celu przekazania projektów, omówienia założeń projektowych i wykonawczych.

Udzielanie stosownych porad wykonawcom i bieżące wyjaśnianie wątpliwości związanych z projektem a powstałych w trakcie realizacji.

 

Architektura wnętrz, innymi słowy przestrzeń w której spędzamy blisko 80% naszego życia pełni dla wszystkich niezmiernie istotną rolę.

Z pewnością każdy swego czasu był w budynku, mieszkaniu czy też pomieszczeniu w którym czuł sie rzeczywiście dobrze a balans koncentracji, energii i wewnętrznego spokoju odbierał jako optymalny.

Barwy i formy wywołują uczucia, nastroje, wyrażają emocje i odziałują na nasze samopoczucie (dowodzą tego obiektywne badania naukowe znajdujące zastosowania również w reklamie i handlu). Odpowiednia forma, światło i kolor organizuje nam "maszyny do mieszkania" jakimi są współczesne domy i mieszkania dając nam poczucie ładu, spokoju i bezpieczeństwa co w konsekwencji może mieć wpływ na wszystkie dziedziny życia. Wnętrze oprócz ważnych aspektów funkcjonalnych i psychologicznych powinno również spełniać funkcje reprezentacyjną, wyrażać osobowośc właściciela i być wizytówką stanowiącą o jego guście, prestiżu i stosunku do świata.

Stworzenie takiego wnętrza nie jest rzeczą prostą. Ogrom materiałów wykończeniowych dostępnych na rynku i ilość elementów, które należy zestawić jest naprawdę wielka: meble, kolor ścian i sposób ich wykończenia, ceramika i armatura sanitarna, sufity, oświetlenie i wiele innych.

Natłok wszystkich decyzji potrzebnych by stworzyć spójną i funkcjonalną przestrzeń jest ogromna i przeciętny człowiek bardzo często podejmuje je błędnie. Dlatego warto skorzystać z uslug wykwalifikowanych architektów, którzy wykonają profesjonalny projekt.

Na podstawie dokumentacji technicznej można będzie precyzyjnie wyszczególnić wszystkie elementy, które będą potrzebne w realizacji, a także wycenić prace wykonawców i porównać ich oferty.

Profesjonalizm projektantów umożliwi uniknięcie błędów związanych z ergonomią, doborem materiałów, oświetlenia i kolorystyki, a nadzór autorski zapewni właściwy dobór technologii i wysoką jakość realizacji.